Kunstbeleid,
Visie en Strategie,
Kunstmanagement,
Culturele bedrijfsvoering.


esther@gottschalkcultureeladvies.nl

telefoon 06 27027547

Esther Gottschalk werkt als adviseur en aanjager in de culturele sector. Vanuit een artistiek inhoudelijke en zakelijke basis ontwikkelt zij nieuwe initiatieven, creëert samenwerking en (financieel) draagvlak en helpt ambities realiseren. Gottschalk Cultureel Advies werkt met een netwerk van adviseurs.

Recent onderzoek, beleid- en bedrijfsplannen:
fondsenwerving Parkstad Limburg Theaters; meerjarenbeleidsplan (SCHUNCK* Heerlen); meerjarenbeleidsplan en aanvraag programmeringssubsidie (Parkstad Limburg Theaters); beleidsevaluatie (Mondriaan Fonds);  haalbaarheidsonderzoek museale functie (Stadsdeel Amsterdam Zuidoost); beleidsevaluatie (Mondriaan Stichting en Prins Claus Fonds), haalbaarheidsonderzoek Museum Amsterdamse School (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties); haalbaarheidsonderzoek museum (Gemeente Zandvoort), visieontwikkeling (Stichting Heden), bedrijfsplan verzelfstandiging (CBK Dordrecht).

Recent interim management en projectleiding:
NARCISSUS voor Nieuw Amsterdams Peil; zwembad Nijmegen Noord; cultureel intendant Culturele Lente en Culturele hoofdstad (culturele instellingen Heerlen en Parkstad); zakelijk leiding (manifestatie War Zone Amsterdam Safe Haven); kwartiermaker kunstcentrum YXIE (Gemeente Alkmaar); projectmanagement Museum Amsterdamse School (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties); interim directeur (CBK Zuidoost).

Specialiteiten: visie, cultuurbeleid, haalbaarheidonderzoek, evaluatie, culturele bedrijfsvoering, projectleiding, samenwerking, crowdfunding en fondsenwerving.

   
ESTHER GOTTSCHALK

Netwerkpartners


esther@gottschalkcultureeladvies.nl

telefoon 06 27027547

ESTHER GOTTSCHALK
Esther Gottschalk is cultureel en zakelijk adviseur. Gottschalk Cultureel Advies is opgericht in 2004 en werkt met een netwerk van adviseurs. Naast meerjarige projecten in verschillende fasen, verricht het bureau ad hoc of periodiek onderzoek, beleids en bedrijfsadvies voor kunstinstellingen, overheden en woningcorporaties.

Gespecialiseerd in: strategie en beleid, haalbaarheidonderzoek, (interim)management, financieringsmix, crowdfunding, fondsenwerving.

Recent onderzoek, beleid- en bedrijfsplannen:
beleidsevaluatie Mondriaan Fonds; strategisch plan (Stichting Lucebert); subsidie en fondsenwerving Parkstad Limburg Theaters; meerjarenbeleidsplan (Schunck Heerlen); meerjarenbeleidsplan en aanvraag programmeringssubsidie (Parkstad Limburg Theaters); beleidsevaluatie (Mondriaan Fonds); haalbaarheidsonderzoek museale functie (Stadsdeel Amsterdam Zuidoost); beleidsevaluatie KunstKoop (Mondriaan Stichting en Prins Claus Fonds), haalbaarheidsonderzoek Museum Amsterdamse School (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties); haalbaarheidsonderzoek museum (Gemeente Zandvoort), visieontwikkeling (Stichting Heden), bedrijfsplan verzelfstandiging (CBK Dordrecht).

Recent interim management en projectleiding:
projectleiding Nieuw Amsterdams Peil; advies en moderator Cultuurplatform Amsterdam Zuidoost; projectdirecteur en crwodfunding Narcissus Nieuw Amsterdams Peil; haalbaarheid zwembad Nijmegen Noord; cultureel intendant Culturele Lente en Culturele hoofdstad (culturele instellingen Heerlen en Parkstad); zakelijk leiding (manifestatie War Zone Amsterdam Safe Haven); kwartiermaker kunstcentrum YXIE (Gemeente Alkmaar); projectmanagement Museum Amsterdamse School (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties); interim directeur (CBK Zuidoost).

Als directeur van de brancheorganisatie Federatie Kunstuitleen (1999 - 2004) leidde zij de conversie naar een publieksgerichte sector ten tijde van een terugtredende overheid. Zij initieerde de branchebrede samenwerking met galeries, non profit en commerciële kunstorganisaties en ontwikkelde het informatiesysteem en de publieksportal  voor de 90 aangesloten kunstcentra in Nederland.

Zij werkte daarvoor ondermeer als beleidsmedewerker en adviseur voor Venhoeven CS Architecten BV, Stichting Beeldende Kunst Amsterdam, Centrum Beeldende Kunst Leiden, Migranten Televisie, Leidsch Dagblad en Stichting Artimo.

Esther Gottschalk studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, specialiseerde zich in kunst en cultuurmanagement, aangevuld met de vakken bedrijfseconomie, commerciële economie, marketingcommunicatie, bedrijfskundige informatica en recht aan de Hogeschool van Amsterdam.

 
ESTHER GOTTSCHALK

Gottschalk Cultureel Advies biedt de volgende diensten:

 • Conceptontwikkeling
 • Visie & strategie ontwikkeling
 • Beleidsadvies
 • Beleidsonderzoek en evaluatie
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Bedrijfsanalyse
 • Bedrijfsadvies
 • Projectmanagement en interim directie
 • Samenwerking
 • Fondsenwerving
 • Mecenaat